Planning Press S.L. (en endavant, Planning Press) és un ens de Dret Públic amb domicili a Barcelona, en el carrer Casanova 270, 08021, titular de la pàgina web https://planningpress.cat i de la base de dades de caràcter personal generada amb les dades subministrades per els usuaris.

De conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i amb el seu Reglament de desenvolupament, les dades personals facilitades quedaran enregistrades en un fitxer automatitzat denominat “CLIENTS”, del que és responsable Planning Press, amb la finalitat de ser utilitzades únicament per la causa per la que han estat facilitades.

En aquest sentit, l’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i assumeix l’obligació de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. En el cas que les dades siguin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries per a la seva finalitat, Planning Press les cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà.

Per la seva part, Planning Press garanteix que el servidor on s’emmagatzemaran i tractaran les dades personals gaudiran de les mesures de seguretat necessàries per evitar l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzats a les esmentades dades.

En qualsevol cas, Planning Press no utilitzarà cookies durant la prestació del servei de la pàgina web, de manera, que la navegació a través de la mateixa és anònima. Tot i que al lloc web fem servir eines de medició d’audiencia de Google Analytics, que permeten analitzar el comportament i el perfil dels visitants de forma totalment anònima amb l’objetiu de millorar el funcionament del lloc, aquesta medició utilitza cookies de tercers. Es pot accedir a la política de privacitat d’aquesta empresa i al mecanisme d’opt-out.

No obstant això, Planning Press podrà revelar a l’autoritat pública competent les dades personals, així com qualsevol altra informació que estigui en el seu poder a través dels seus sistemes informàtics, previ requeriment, de conformitat amb les disposicions legals aplicables.

Els usuaris tindran els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les dades, reconeguts en els articles de 15 a 17 LOPD. Aquests drets es poden exercir davant l’empresa Planning Press, carrer de Casanova, 270, baixos, 08021 de Barcelona – Referència LOPD —, o bé per correu electrònic a privacitat [arroba] planningpress.cat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *